ללא שם

תוכן אודות בית הסנגהה 

 

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/VGp3f-sZpRg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

שאלה ותשובה
שאלה ותשובה
שאלה ותשובה
שאלה ותשובה
שאלה ותשובה
שאלה ותשובה
שאלה ותשובה
שאלה ותשובה
שאלה ותשובה
אירוע
בכל ראשון
12/07/2020 - 19:30 עד 20:30, 19/07/2020 - 19:30 עד 20:30, 26/07/2020 - 19:30 עד 20:30, 02/08/2020 - 19:30 עד 20:30, 09/08/2020 - 19:30 עד 20:30, 16/08/2020 - 19:30 עד 20:30, 23/08/2020 - 19:30 עד 20:30, 30/08/2020 - 19:30 עד 20:30, 06/09/2020 - 19:30 עד 20:30, 13/09/2020 - 19:30 עד 20:30, 20/09/2020 - 19:30 עד 20:30, 27/09/2020 - 19:30 עד 20:30, 04/10/2020 - 19:30 עד 20:30, 11/10/2020 - 19:30 עד 20:30, 18/10/2020 - 19:30 עד 20:30, 25/10/2020 - 19:30 עד 20:30, 01/11/2020 - 19:30 עד 20:30, 08/11/2020 - 19:30 עד 20:30, 15/11/2020 - 19:30 עד 20:30, 22/11/2020 - 19:30 עד 20:30
הקלטה
15.04.2020 - אונליין - נייתן גלייד - הנחיות יום 5 - Just a Perception.mp3
הקלטה
15.04.2020 - אונליין - זהר לביא - שיחת סיום - מטא וריקות בעולם.mp3
הקלטה
14.04.2020 - אונליין - נייתן גלייד - שיחת דהרמה - All Phenomena are Empty. Fill them with Metta..mp3
הקלטה
14.04.2020 - אונליין - נייתן גלייד - מדיטציה מונחית - Metta to All Phenomena.mp3
הקלטה
14.04.2020 - אונליין - זהר לביא - הנחיות יום 4 - אנאטה.mp3
הקלטה
13.04.2020 - אונליין - נייתן גלייד - הנחיות יום 3 - Meeting All Passing Vedana With Spacious Awareness.mp3
הקלטה
13.04.2020 - אונליין - זהר לביא - שיחת דהרמה - הפחתת הפבריקציה.mp3
הקלטה
13.04.2020 - אונליין - זהר לביא - מדיטציה מונחית - מטא לעצמנו, לדמות תומכת, לדמות מאתגרת, ולכל צורות החיים.mp3
הקלטה
12.04.2020 - אונליין - נייתן גלייד - שיחת דהרמה - Easing Escalation.mp3

עמודים