יום 9 - הקלטה 15 - צהרים - שיחת דהרמה - הקדמה לשיחה של רוב על תשוקה