קוד אתי בעמותת תובנה

הפעילות והלימוד בתובנה מושתתים על שותפות וקהילה שמתקיימים בה ערכי אמון הדדי, דיבור נכון, אתיקה ותשומת לב אכפתית. 
אם משתתף/ת בפעילות במסגרת העמותה מוצא/ת עצמו/ה נפגע/ת מיחס פוגעני של מורה, מנחה, בעל תפקיד, או מתרגל אחר הוועד מבקש מכל לב לדעת על כך כדי לפעול כמתבקש לרווחת כולנו.   העמותה מחוייבת לתרבות של פתיחות, שקיפות, ויכולת לדבר על קשיים בלי טאטוא מתחת לשטיח.
 
אתם/ן מוזמנים/ות לפנות לאחת/ד מחברי ועדת אתיקה:
רני עובדיה ovadiareni@gmail.com
יוסי לוס yossiloss@hotmail.com
אילן לוטנברג i.luttenberg@gmail.com
 
 

עמותת תובנה החליטה לאמץ את הקוד האתי הרשום כאן ולהתנהל לאורו:

 

1.     אנו לוקחים/ות על עצמנו את הכלל של הימנעות מהרג.

בהתחייבות לכלל הזה אנחנו מכירים/ות בתלות הגומלין שבין כל היצורים/ות, ובכבודנו לכל צורות החיים. אנחנו מסכימים/ות לשפר את הבנתנו לגבי אי-הריגה ואי-גרימת נזק בכל פעולותינו. אנחנו מבקשים להבין את המשמעויות של הכלל הזה גם כלפי סוגיות מורכבות כגון הפלות, המתות חסד והמתת חיות מחמד. בעוד שחלק מאתנו ממליצים/ות על צמחונות וחלקנו לא, כולנו מתחייבים/ות למלא אחר כלל זה ברוח של יראת כבוד כלפי החיים. ברוחו של כלל זה, בפעילויות תובנה יוגש אוכל צמחוני.

 

2.     אנחנו לוקחים/ות על עצמנו את הכלל של הימנעות מגניבה.

אנחנו מסכימים/ות שלא לקחת מה שאינו שייך לנו ולכבד את רכושם/ן של אחרים/ות. אנחנו מסכימים/ות להיות ערים לשימוש אקולוגי ומלא כבוד למשאבי כדור הארץ. אנחנו מסכימים/ות להיות כנים/ות וישרים/ות בעיסוק בכסף ולא למעול בכספים שנועדו לפרויקטים של דהרמה. אנחנו מתחייבים/ות להציע לימוד ללא העדפה ביחס למצבם/ן הכלכלי של תלמידים/ות.

 

3.     אנחנו לוקחים/ות על עצמנו את הכלל של הימנעות מהתנהגות מינית בלתי הולמת. אנחנו מסכימים/ות להמנע מגרימת נזק דרך מיניות ולהימנע מניצול מיני או ניאוף. מורים/ות שלקחו נדרי פרישות יחיו בהתאם לנדרים אלו. מורים/ות נשואים/ות ישמרו על נדרי הנישואין שלהם/ן ויימנעו מניאוף. כל המורים/ות מסכימים/ות שלא לעשות שימוש בתפקיד המורה  ולנצל את סמכותם/ן על מנת לקיים קשר מיני עם תלמיד/ה.

מאחר והיו מורים/ות ברחבי העולם אשר פיתחו קשר ונישאו לתלמידים/ות לשעבר, אנחנו מכירים/ות בכך שיחסים בריאים כאלה הם בגדר אפשרות, אך גם דורשים רגישות רבה.

 

במקרים כאלו, יש להדגיש את הקווים המנחים:

א.     במסגרת יחסי הוראה, יחסים מיניים הם תמיד בלתי הולמים.

ב.     במהלך קורסים או בלימוד רשמי, רמזים לגבי יחסים רומנטיים או מיניים עתידיים הם בלתי הולמים.

ג.      אם, לאורך זמן, מתפתח עניין בין תלמיד/ה למורה שאינו/ה נשוי/אה, יש לסיים את יחסי ההוראה באופן בהיר ומתוך הכרה לפני כל התקדמות לכיוון יחסים רומנטיים.

ליחסים כאלו יש לגשת בריסון ורגישות, ובשום אופן אין לממש אותם מיד לאחר ריטריט. יש להמתין לפחות שלושה חודשים ממפגש ההוראה האחרון שניתן במסגרת יחסי מורה תלמיד/ה, לוודא שישנה הבנה בהירה של שני הצדדים שיחסי המורה-תלמיד/ה הגיעו לסיומם ככאלו, ולגשת ליחסים מתוך מחויבות ערה – שהיחסים לא יגרמו נזק לאף אחד משני הצדדים.

 

4.     אנחנו לוקחים/ות על עצמנו את הכלל של הימנעות מדיבור כוזב. אנחנו מתחייבים/ות לומר דברי אמת המביאים תועלת, ולהימנע מרכילות בקרב הקהילה. אנחנו מסכימים/ות לשמור בבטחה את מה שנאמר לנו מתוך אמון.

אנחנו מתחייבים/ות לטפח תקשורת מודעת ומדויקת, ולטפח את האיכויות של רצון טוב וכנות כבסיס לדיבור שלנו.

 

5.     אנחנו לוקחים/ות על עצמנו את הכלל של הימנעות מחומרים המערפלים את התודעה שגורמים לחוסר זהירות ואובדן מודעות. ברור ששימור לרעה בחומרים מביא לסבל עצום. אנחנו מסכימים/ות שלא יורשה שימוש בחומרים משכרים במהלך ריטריטים או בזמן שהות במרכזי ריטריטים. אנחנו מסכימים/ות לא לעשות שימוש לרעה בחומרים משכרים בכל זמן שהוא. אנחנו מסכימים/ות שאם מורה י/תהיה בבעיה של התמכרות לאלכוהול או סמים, הקהילה תפנה לנושא ישירות.