יום 7 - הקלטה 10 - בוקר - הנחיות למדיטציה - מכשולים וג'האנה ראשונה