ללא שם

תוכן אודות בית הסנגהה 

 

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/VGp3f-sZpRg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

הקלטה
10.10.2020 - אונליין - זהר לביא - מדיטצית מונחית והנחיות למודעות פתוחה ורחבה-1.mp3
הקלטה
09.10.2020 - אונליין - קרן ארבל - מדיטציה מונחית-1.mp3
הקלטה
09.10.2020 - אונליין - קרן ארבל - הנחיות למדיטציה-1.mp3
הקלטה
09.10.2020 - אונליין - זהר לביא - תפיסה ודרכי הסתכלות שמשנות את העולם-1.mp3
הקלטה
06.10.2020 - אונליין - זהר לביא - שיחת פתיחה-1.mp3
הקלטה
06.10.2020 - אונליין - זהר לביא - מדיטציה מונחית-1.mp3
הקלטה
06.10.2020 - אונליין - אסף פדרמן - מדיטציה מונחית-1.mp3
הקלטה
09.10.2020 - אונליין - קרן ארבל - מדיטציה מונחית.m4a
הקלטה
09.10.2020 - אונליין - זהר לביא - תפיסה ודרכי הסתכלות שמשנות את העולם.m4a
הקלטה
08.10.2020 - אונליין - קרן ארבל - אופני הסתכלות משחררים ומטא.mp3
הקלטה
08.10.2020 - אונליין - זהר לביא - הנחיות למדיטציה - מענה מיטיב לאתגרים בתרגול.mp3
הקלטה
07.10.2020 - אונליין - קרן ארבל -הנחיות למדיטציה.mp3
הקלטה
07.10.2020 - אונליין - קרן ארבל - מדיטציה מונחית.mp3
הקלטה
07.10.2020 - אונליין - קרן ארבל - מדיטציה מונחית 2.mp3
הקלטה
07.10.2020 - אונליין - זהר לביא - דרכי הסתכלות והאורחים.mp3
הקלטה
06.10.2020 - אונליין - קרן ארבל - הדרך בת 8 האיברים.mp3
הקלטה
06.10.2020 - אונליין - זהר לביא - שיחת פתיחה.m4a
הקלטה
06.10.2020 - אונליין - זהר לביא - מדיטציה מונחית.m4a
הקלטה
06.10.2020 - אונליין - אסף פדרמן - מדיטציה מונחית.m4a
הקלטה
03.10.2020 - אונליין - יונתן דומיניץ - על שמחה ואושר.mp3
הקלטה
03.10.2020 - אונליין - יונתן דומיניץ - הנחיות למדיטציה.mp3

עמודים