ללא שם

תוכן אודות בית הסנגהה 

 

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/VGp3f-sZpRg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

הקלטה
24.09.2018 - עין דור - זהר לביא - מטהה כדרך(או צורת) הסתכלות(או ראייה).mp3
הקלטה
24.09.2018 - עין דור - זהר לביא - מדיטצייה מונחית - האני, קלות וכולם באולם.mp3
הקלטה
23.09.2018 - עין דור - נייתן גלייד - מטהה וריקות - שיחת פתיחה.mp3
הקלטה
23.09.2018 - עין דור - נייתן גלייד - מבוא, שליחה לנינוחות ונשימה בטעם מטהה.mp3
הקלטה
27.12.19 - כליל- ערן הרפז - שיחה על דימוי - טבע הבודהה.mp3
הקלטה
26.12.19 - כליל - אסף כץ - דוקהה.MP3
הקלטה
25.12.19 - כליל - ערן הרפז - דוקהה ולחזור בקדושה.MP3
הקלטה
18.01.20 - עין דור - סנדיה בר קמה - .mp3
הקלטה
17.01.20 - עין דור - סנדיה בר קמה - הנחיות מדיטצייה.mp3
הקלטה
17.01.20 - עין דור - אודליה וינברג - לשחרר ולהתחיל מחדש.mp3
הקלטה
17.01.20 - עין דור - אודליה וינברג - הנחיות לתנוחת הישיבה.mp3
הקלטה
17.01.20 - עין דור - אודליה וינברג - הנחיות למדיטציה בהליכה.mp3
הקלטה
16.01.20 - עין דור - סנדיה בר-קמה - התמכרות והשתחררות מתפיסת העצמי.mp3
הקלטה
27.12.19 - עין דור -לילה קמחי וקרן ארבל - שאלות ותשובות.mp3
הקלטה
27.12.19 - עין דור - לילה קמחי - הנחיות בוקר.mp3
הקלטה
26.12.19 - עין דור - קרן ארבל - הנחיות בוקר.mp3
הקלטה
26.12.19 - עין דור - לילה קמחי - מעצמי קטן לעצמי גדול.mp3
הקלטה
26.12.19 - עין דור - אביגיל גרץ - מדיטציה מונחית.mp3
הקלטה
25.12.19 עין דור - קרן ארבל - אורחים ושבעת אברי ההתעוררות.mp3
הקלטה
25.12.19 - עין דור - קרן ארבל - מדיטציה מונחית ודנא.mp3
הקלטה
25.12.19 - עין דור - לילה קמחי - הנחיות בוקר ודנא.mp3
הקלטה
24.12.19 - עין דור - קרן ארבל - הנחיות בוקר - תשומת לב לגוף ואורחים.mp3
הקלטה
24.12.19 - עין דור - לילה קמחי - נסי משהו אחר - התמסרות.mp3
הקלטה
24.12.19 - עין דור - לילה קמחי - מדיטציה מונחית על אורחים.mp3
הקלטה
23.12.19 - עין דור - קרן ארבל - מדיטצי מונחית.mp3
הקלטה
23.12.19 - עין דור - לילה קמחי - הנחיות בוקר - תשומת לב לנשימה.mp3
הקלטה
22.12.19 - עין דור - לילה קמחי - הנחיות מדיטציה.mp3
הקלטה
04.01.20 - עין דור - סטיבן פולדר - דהרמה בחיי היום יום.mp3

עמודים