יום 3 - הקלטה 4 - בוקר - הנחיות למדיטציה - תגובתיות