יום 3 - הקלטה 4 - בוקר - הנחיות למדיטציה - תרגול עם המכשולים (חלק א).