יום 7 - הקלטה 12 - ערב - שאלות ותשובות - לאחר שיחה על הג'האנה הראשונה