יום 2 - הקלטה 3 - צהרים - הנחיות למדיטציה - תרגול מטא