יום 9 - הקלטה 16 - ערב - שאלות ותשובות - המקום והייחוד של תרגול ג'האנה בבית (חלק ב).