יום 4 - הקלטה 6 - בוקר - הנחיות למדיטציה - תרגול עם מתח וסוגי תשומת לב.