יום 3 - הקלטה 5 - צהרים - הנחיות למדיטציה - תרגול עם המכשולים (חלק ב)