יום 4 - הקלטה 7 - צהרים - הנחיות למדיטציה - תרגול עם נעימות