יום 7 - הקלטה 11 - צהרים - שיחת דהרמה - הלחנת עולמות