יום 5 - הקלטה 8 - בוקר - הנחיות למדיטציה - ג'האנה, סמדהי, פיטי