יום 9 - הקלטה 17 - ערב - שאלות ותשובות - תרגול ג'האנה בבית (חלק ב)