שיחות דהרמה מוקלטות

הקלטות עבור:
ריטריט ראש השנה בנושא מטהה וריקות - זהר לביא וניית'ן גלייד, בסיוע שחר מתן ושרית זר-אביב
2023
יום בקורס שם המורה כותרת שיחה
1 זהר לביא יום 1 - הקלטה 1 - ערב - מדיטציה מונחית
1 נייתן גלייד יום 1 - הקלטה 2 - ערב - שיחת דהרמה - כל מה שצריך לדעת
2 נייתן גלייד יום 2 - הקלטה 3 - בוקר - הנחיות למדיטציה - למצוא עוגן למדיטציה.
2 נייתן גליידזהר לביא יום 2 - הקלטה 4 - בוקר - שאלות ותשובות
2 שחר מתן יום 2 - הקלטה 5 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא
2 זהר לביא יום 2 - הקלטה 6 - ערב - שיחת דהרמה - עבודה עם אורחים
3 זהר לביא יום 3 - הקלטה 7 - בוקר - הנחיות למדיטציה - עבודה עם כאב ועוד
3 נייתן גליידזהר לביא יום 3 - הקלטה 8 - בוקר - שאלות ותשובות
3 שרית זר-אביב יום 3 - הקלטה 9 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא - הדמות הקלה, עצמי
3 נייתן גלייד יום 3 - הקלטה 10 - ערב - שיחת דהרמה - ודנא, הטווח שבין הקצוות
4 נייתן גלייד יום 4 - הקלטה 11 - בוקר - הנחיות למדיטציה - ודנא.
4 נייתן גליידזהר לביא יום 4 - הקלטה 12 - בוקר - שאלות ותשובות
4 זהר לביא יום 4 - הקלטה 13 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא לדמות הנייטרלית
4 זהר לביא יום 4 - הקלטה 14 - ערב - שיחת דהרמה - כשיש דוקהה, מה עוד יש
5 זהר לביא יום 5 - הקלטה 15 - בוקר - הנחיות למדיטציה - דרך ההסתכלות של דוקהה, שחרור ההאחזות
5 נייתן גליידזהר לביא יום 5 - הקלטה 16 - בוקר - שאלות ותשובות
5 שחר מתן יום 5 - הקלטה 17 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא - כל הקטגוריות
5 נייתן גלייד יום 5 - הקלטה 18 - ערב - שיחת דהרמה - ריקות, אנאטה
6 נייתן גלייד יום 6 - הקלטה 19 - בוקר - הנחיות למדיטציה - אנאטה - חושים
6 נייתן גליידזהר לביא יום 6 - הקלטה 20 - בוקר - שאלות ותשובות.
6 נייתן גלייד יום 6 - הקלטה 21 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא לתופעות
6 זהר לביא יום 6 - הקלטה 22 - ערב - שיחת דהרמה.

הקלטות עבור:
ריטריט ראש השנה בנושא מטהה וריקות - זהר לביא וניית'ן גלייד, בסיוע שחר מתן ושרית זר-אביב
2023