יום 6 - הקלטה 19 - בוקר - הנחיות למדיטציה - אנאטה - חושים