יום 4 - הקלטה 13 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא לדמות הנייטרלית