יום 3 - הקלטה 10 - ערב - שיחת דהרמה - ודנא, הטווח שבין הקצוות