יום 5 - הקלטה 18 - ערב - שיחת דהרמה - ריקות, אנאטה