יום 3 - הקלטה 7 - בוקר - הנחיות למדיטציה - עבודה עם כאב ועוד