יום 6 - הקלטה 21 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא לתופעות