יום 2 - הקלטה 3 - בוקר - הנחיות למדיטציה - למצוא עוגן למדיטציה.