יום 4 - הקלטה 14 - ערב - שיחת דהרמה - כשיש דוקהה, מה עוד יש