יום 5 - הקלטה 15 - בוקר - הנחיות למדיטציה - דרך ההסתכלות של דוקהה, שחרור ההאחזות