Audio library

Records for:
סופ״ש מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית סנדיה בר-קמה וקרן ארבל למתרגלים/ות עם ניסיון קודם
2018
Day שם המורה Talk title
1
Sandya (Rakefet) Bar-Kama
מן העושה אל האין עושה בחזרה Listen
2
Keren Arbel
ארבע מחוייבויות חוכמה, אמת וכנות, ויתור ורוחב לב ושלווה Listen
Records for:
סופ״ש מדיטציה בהנחיית סנדיה בר-קמה ובסיועו של רון אלון
2017
Day שם המורה Talk title
1
Sandya (Rakefet) Bar-Kama
מה אנחנו מתרגלים פה Listen
2
Sandya (Rakefet) Bar-Kama
הכוח המרפא של חמלה עצמית Listen
2
Ron Alon
הנחיות למדיטציה - רון אלון Listen
Records for:
ריטריט חנוכה בהנחיית יונתן דומיניץ ושימי לוי
2017
Day שם המורה Talk title
1
Simi Levi
עצירה למען החופש Listen
2
Yonathan Dominitz
השליטים הסמויים של התודעה Listen
3
Simi Levi
חווית אי ההנחת Listen
4
Yonathan Dominitz
פחד וחופש מפחד Listen
Records for:
רטריט של ויפאסנה ולימוד דברי הבודהה בהנחיית לילה קמחי וקרן ארבל
2017
Day שם המורה Talk title
1
Lila Kimhi
Keren Arbel
שיחת פתיחה רטריט של ויפאסנה ולימוד דברי הבודהה בהנחיית לילה קמחי וקרן ארבל 28/11/2017 עד 02/12/2017 Listen
2.1
Lila Kimhi
הנחיות מדיטציה תשומת לב לגוף Listen
2.2
Lila Kimhi
השקפה נכונה לצלוח את מסע החיים Listen
3.1
Keren Arbel
העצמי ושחרור באמצעות אי האחזות Listen
3.2
Keren Arbel
הנחיות לחקירת התופעות (דהמה-ויצ'איה) Listen
4.1
Lila Kimhi
הנחיות מדיטצית בוקר לאור הדרשה לבאהייה - לילה קימחי Listen
4.2
Lila Kimhi
לימוד על הדרשה לבאהייה Listen
5.1
Keren Arbel
מדיטציה מונחית - תשומת לב לגוף, לצלילים, מחשבות Listen
5.2
Keren Arbel
שבעת גורמי ההתעוררות. שיחה וקריאה בסוטה Listen
Records for:
רטריט קיץ בהנחיית יונתן דומיניץ, קרן ארבל ובסיועה של אלהיה אייל מור
2017
Day שם המורה Talk title
1
Keren Arbel
שום דבר אינו מחוץ לתרגול Listen
2
Yonathan Dominitz
תרגול אנאטה-ריקות האני Listen
3
Yonathan Dominitz
האמת הנאצלת השניה כתרגול Listen
Records for:
ריטריט דרך הלב בהנחיית שימי לוי וסטיבן פולדר ובסיועו של תומר בשן
2017
Day שם המורה Talk title
1
Stephen Fulder
Brahmavihara - Dharma of loving Listen
2
Simi Levi
Brahmavihara - Meta and Vipassana Listen
3
Stephen Fulder
Brahmavihara - Love our demons Listen
3
Simi Levi
Brahmavihara - הנחיות למדיטצית מטא Listen
4
Simi Levi
Brahmavihara - חמלה Listen
5
Simi Levi
Brahmavihara - הנחיות למדייטצית מטהה וחמלה. Listen
5
Stephen Fulder
Brahmavihara - We can't be hurt or we can't be found Listen
Records for:
סופ״ש ארוך של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בליווי אישי בהנחיית סטיבן פולדר ומנחים נוספים
2018
Day שם המורה Talk title
2
Stephen Fulder
Freedom Listen
3
Sarit Zer-Aviv
להביט בדוקהה Listen

Pages

Records for:
סופ״ש מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית סנדיה בר-קמה וקרן ארבל למתרגלים/ות עם ניסיון קודם
2018

Records for:
סופ״ש מדיטציה בהנחיית סנדיה בר-קמה ובסיועו של רון אלון
2017

Records for:
ריטריט חנוכה בהנחיית יונתן דומיניץ ושימי לוי
2017

Records for:
רטריט של ויפאסנה ולימוד דברי הבודהה בהנחיית לילה קמחי וקרן ארבל
2017

Records for:
רטריט קיץ בהנחיית יונתן דומיניץ, קרן ארבל ובסיועה של אלהיה אייל מור
2017

Records for:
ריטריט דרך הלב בהנחיית שימי לוי וסטיבן פולדר ובסיועו של תומר בשן
2017

Records for:
סופ״ש ארוך של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בליווי אישי בהנחיית סטיבן פולדר ומנחים נוספים
2018

Pages