התעוררות בחיי היום יום
התעוררות בחיי היום יום
Content of סנדיה בר-קמה
Content of Sandya Bar-Kama

Primary tabs

Teacher Name:
Sandya Bar-Kama

Has been on a spiritual journey since 1986. Rakefet lived for seven years in the Kripalu Ashram, a yoga and meditation center in the United States, and taught there seminars on meditation and personal development. Over the years, her curiosity and drive for knowledge has led her to explore various Buddhist, Hindu, and Indian methods. Rakefet teaches meditation and the Dharma to individuals, groups and at retreats.

Dana to Sandya Bar-Kama

 

Sandya's Dharma talks (hebrew)

Rakefet short video (Hebrew):

Videos by Sandya Bar-Kama
התעוררות בחיי היום יום