Wisdom of aging

ואז אני שמה לב לכל מיני הנחות שהנחתי באופן סמוי. לא סתם זקן (או זקנה, אם תרצו) מנמנם (או שמא יושב במדיטציה) וכו', אלא זיכרון מקיץ אחד לפני שנים, שבו שכנתי בכפר, ובבית הסמוך גר זקן בחיק משפחתו, והוא פגוע משבץ מוחי ומשותק באופן חלקי, והוא משמיע גניחות במקום מילים, והוא תלוי בחסדים של קרוביו, וכשהוא...
  מהרגע שאנחנו נולדים מתחיל תהליך הפרידה מהחיים. זה לא בשליטתנו. וזה כרוך בסבל. זוהי האמת הראשונה של הבודהה: לידה היא סבל, חולי הוא סבל, הזדקנות היא סבל, מוות הוא סבל. המפגש עם האמת הזאת נהייה מאוד נוכח בהזדקנות. ועם זאת, יש בה הזמנה למרחב שבו נפתחות בפנינו אפשרויות שהיו גלומות בתוכנו מאז ומתמיד.
"לידה היא סבל, הזדקנות היא סבל, חולי הוא סבל, מוות הוא סבל." זוהי האמת הנאצלת הראשונה, והיא נכונה בכל עת. אבל ככל שאנחנו מתבגרים הופך המפגש עם השבריריות, החלופיות והסופיות של החיים ליותר נוכח, ליותר מוחשי, ליותר כואב. בהזדקנות – בין אם היא שלנו ובין אם של אנשים קרובים אלינו – אנחנו מועדים לפגוש את...