אנאטה Anatta

הקלטה
14.04.2020 - אונליין - זהר לביא - הנחיות יום 4 - אנאטה.mp3
הקלטה
05.03.2020 - עין דור - סטיבן פולדר - Dukkha-Anicca-Anatta can protect us.mp3
הקלטה
2019_08_18_הנחיות למדיטציה אנאטה_ יהל אביגור.mp3
הקלטה
2019_08_17 שיחת דהרמה- אנאטה- יהל אביגור.mp3
הקלטה
23-4-19 עין דור סטיבן פולדר הנחיות בוקר.mp3
הקלטה
24-4-19 עין דור יהל אביגדור הנחיות בוקר.mp3
הקלטה
25-4-19 עין דור סטיבן פולדר מי ומה בשליטה- אנאטה 4.mp3
הקלטה
22-4-19 עין דור סטיבן פולדר הנחיות מדיטציה בוקר.mp3
הקלטה
24-4-19 -עין דור-סטיבן פולדר- -i know it was you- said piglet.mp3
הקלטה
23-4-19 עין דור סטיבן פולדר הנחיות בוקר.mp3
הקלטה
26-4-19 עין דור סטיבן פולדר הנחיות בוקר.mp3
הקלטה
לימוד והנחיות על לא עצמי ו-בחירה חופשית