יום 7 - בוקר - הנחיות מדיטציה - אנאטה כדרך הסתכלות משחררת - הקלטה 17