יום 3 - ערב - מדיטציה מונחית - מדיטציה בשכיבה - השתנות ולא עצמי - הקלטה 9