יום 4 - צהרים - מדיטציה מונחית - מי הוא זה שהחליט - הקלטה 11