12.04.2023 - יום 6 - ערב - שיחת דהרמה - אנאטה - הקלטה 21