יום 7 - צהרים - שיחת דהרמה - אי היאחזות ואנאטה - הקלטה 18