אנאטה Anatta

הקלטה
24-4-19 -עין דור-סטיבן פולדר- -i know it was you- said piglet.mp3
הקלטה
23-4-19 עין דור סטיבן פולדר הנחיות בוקר.mp3
הקלטה
26-4-19 עין דור סטיבן פולדר הנחיות בוקר.mp3
הקלטה
לימוד והנחיות על לא עצמי ו-בחירה חופשית

עמודים