13.04.2023 - יום 7 - בוקר - הנחיות מדיטציה - לא אני, לא שלי - הקלטה 22