שיחות דהרמה מוקלטות

הקלטות עבור:
ריטריט מטא וויפסנא של 10 ימים - קרן ארבל ויהל אביגור, בסיוע שחר מתן - לבעלי/ות ניסיון קודם
2023
יום בקורס שם המורה כותרת שיחה
1 יהל אביגור יום 1 - ערב - הנחיות מדיטציה - הנחיות פתיחה - הקלטה 1
2 יהל אביגור יום 2 - בוקר - הנחיות מדיטציה - הנחיות תרגול מטא - הקלטה 2
2 קרן ארבל יום 2 - צהרים - שיחת דהרמה - 4 אמיתות - הקלטה 3
2 שחר מתן יום 2 - ערב - מדיטציה מונחית - מטא - הקלטה 4
3 קרן ארבל יום 3 - בוקר - הנחיות מדיטציה - מטא - הקלטה 5
3 יהל אביגור יום 3 - צהרים - שיחת דהרמה - לדאוג לעצמנו - הקלטה 6
3 יהל אביגור יום 3 - ערב - מדיטציה מונחית - הקלטה 7
4 יהל אביגור יום 4 - בוקר - הנחיות מדיטציה - הרחבת תשומת הלב, הנחיות לישיבה והליכה - הקלטה 8
4 שחר מתן יום 4 - צהרים - שיחת דהרמה - אמון - הקלטה 9
4 קרן ארבל יום 4 - ערב - מדיטציה מונחית - לאפשר לעצמנו לנוח - הקלטה 10
5 שחר מתן יום 5 - בוקר - הנחיות מדיטציה - שחרור כיווץ, והתרווחות בנעימות - הקלטה 11
5 קרן ארבל יום 5 - צהרים - שיחת דהרמה - על סמדהי וחוכמה - הקלטה 12
5 שחר מתן יום 5 - ערב - מדיטציה מונחית - להרפות כיווץ - הקלטה 13
6 קרן ארבל יום 6 - בוקר - הנחיות מדיטציה - אי האחזות וכיווץ - הקלטה 14
6 יהל אביגור יום 6 - צהרים - שיחת דהרמה - עולם החוויה - הקלטה 15
6 יהל אביגור יום 6 - ערב - מדיטציה מונחית - מודעות נרחבת - הקלטה 16
7 יהל אביגור יום 7 - בוקר - הנחיות מדיטציה - מודעות נרחבת - הקלטה 17
7 קרן ארבל יום 7 - צהרים - שיחת דהרמה - אי היאחזות ואנאטה - הקלטה 18
7 שחר מתן יום 7 - ערב - מדיטציה מונחית - מודעות נרחבת - הקלטה 19
8 קרן ארבל יום 8 - בוקר - הנחיות מדיטציה - התבוננות בעצמי ותרגול אי היאחזות - הקלטה 20
8 יהל אביגור יום 8 - ערב - שיחת דהרמה - הפחתת משיכה ודחייה - הקלטה 21
9 יהל אביגור יום 9 - בוקר - הנחיות מדיטציה - הנחיות יום מלא אחרון - הקלטה 22
9 קרן ארבל יום 9 - ערב - שיחת דהרמה - ארבע העקרונות - הקלטה 23

הקלטות עבור:
ריטריט מטא וויפסנא של 10 ימים - קרן ארבל ויהל אביגור, בסיוע שחר מתן - לבעלי/ות ניסיון קודם
2023