יום 8 - ערב - שיחת דהרמה - הפחתת משיכה ודחייה - הקלטה 21