יום 6 - ערב - מדיטציה מונחית - מודעות נרחבת - הקלטה 16