יום 9 - בוקר - הנחיות מדיטציה - הנחיות יום מלא אחרון - הקלטה 22