יום 4 - בוקר - הנחיות מדיטציה - הרחבת תשומת הלב, הנחיות לישיבה והליכה - הקלטה 8