יום 6 - צהרים - שיחת דהרמה - עולם החוויה - הקלטה 15