יום 1 - ערב - הנחיות מדיטציה - הנחיות פתיחה - הקלטה 1