שיחות דהרמה מוקלטות

הקלטות עבור:
ריטריט של ויפסנא ולימוד דברי הבודהה - קרן ארבל ולילה קמחי - לבעלי/ות ניסיון קודם
2023
יום בקורס שם המורה כותרת שיחה
1 קרן ארבללילה קמחי יום 1 - ערב - שיחת פתיחה - צעידה לדרך למסע הריטריט - הקלטה 1
1 קרן ארבל יום 1 - ערב - מדיטציה מונחית ושיחת דהרמה - איך לחצות את ההצפה - הקלטה 2
2 קרן ארבל יום 2 - בוקר - הנחיות למדיטציה - הזמנה לתשומת לב ולאורחים - הקלטה 3
2 לילה קמחי יום 2 - צהרים - שיחת דהרמה - כל הסילופים כולם, או – כולנו בני שש, אבל לא לנצח - הקלטה 4
2 קרן ארבל יום 2 - ערב - מדיטציה מונחית - הדרשה במעון הנזירות - תשומת לב לגוף - הקלטה 5
2 לילה קמחי יום 2 - ערב - מדיטציה מונחית - לב אמיץ - הקלטה 6
3 לילה קמחי יום 3 - בוקר - הנחיות למדיטציה - הכל משתנה תמיד. האמנם. התחלה, אמצע וסוף - הקלטה 7
3 קרן ארבל יום 3 - צהרים - שיחת דהרמה - אנאטה - הקלטה 8
3 לילה קמחי יום 3 - ערב - מדיטציה מונחית - מדיטציה בשכיבה - השתנות ולא עצמי - הקלטה 9
4 קרן ארבל יום 4 - בוקר - הנחיות למדיטציה - שערים לאי-היאחזות - הקלטה 10
4 לילה קמחי יום 4 - צהרים - מדיטציה מונחית - מי הוא זה שהחליט - הקלטה 11
4 לילה קמחי יום 4 - ערב - שיחת דהרמה - סוטרת הלב - צלילת עומק. הכל מתרפק על הכל - הקלטה 12

הקלטות עבור:
ריטריט של ויפסנא ולימוד דברי הבודהה - קרן ארבל ולילה קמחי - לבעלי/ות ניסיון קודם
2023