יום 4 - ערב - שיחת דהרמה - סוטרת הלב - צלילת עומק. הכל מתרפק על הכל - הקלטה 12