יום 1 - ערב - שיחת פתיחה - צעידה לדרך למסע הריטריט - הקלטה 1