שיחות דהרמה מוקלטות

הקלטות עבור:
ריטריט שבועות - אילן לוטנברג, בסיוע שחר מתן - פתוח לכולן.ם
2023
יום בקורס שם המורה כותרת שיחה
1 אילן לוטנברג יום 1 - ערב - מדיטציה מונחית - הקלטה 1
2 שחר מתן יום 2 - בוקר - הנחיות למדיטציה - התרווחות בגוף - הקלטה 2
2 אילן לוטנברג יום 2 - צהרים - מדיטציה מונחית - הקלטה 3
2 שחר מתן יום 2 - ערב - שיחת דהרמה - אימון התודעה - הקלטה 4
3 לילה קמחי יום 3 - בוקר - הנחיות למדיטציה - הנחיות למדיטציה בישיבה והליכה - הקלטה 5
3 שחר מתן יום 3 - צהרים - מדיטציה מונחית - עבודה עם כאב - הקלטה 6
3 לילה קמחי יום 3 - ערב - שיחת דהרמה - Crooked cucumber - הקלטה 7
4 שחר מתן יום 4 - בוקר - הנחיות למדיטציה - עבודה עם האורחים - הקלטה 8
4 שחר מתן יום 4 - צהרים - מדיטציה מונחית - קשב פתוח, צלילים ומצבי תודעה - הקלטה 9
4 לילה קמחי יום 4 - ערב - שיחת דהרמה - הגיעה השעה - הקלטה 10
5 אילן לוטנברג יום 5 - בוקר - הנחיות מדיטציה - אניצ'ה - הקלטה 11
5 שחר מתן יום 5 - צהרים - מדיטציה מונחית - מודעות רחבה ומצבי תודעה - הקלטה 12
5 אילן לוטנברג יום 5 - ערב - שיחת דהרמה - הקלטה 13
6 שחר מתן יום 6 - בוקר - הנחיות מדיטציה - תופעות בעולם, אנאטה - הקלטה 14
6 שחר מתן יום 6 - צהרים - מדיטציה מונחית - מודעות רחבה, היפתחות למרחב - הקלטה 15
6 אילן לוטנברג יום 6 - ערב - שיחת דהרמה - האמת האחת של החיים - הקלטה 16

הקלטות עבור:
ריטריט שבועות - אילן לוטנברג, בסיוע שחר מתן - פתוח לכולן.ם
2023