יום 5 - צהרים - מדיטציה מונחית - מודעות רחבה ומצבי תודעה - הקלטה 12